What are you looking for?

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem ispmedia.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

1. Administrator danych osobowych.


Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest ISP Media Andrzej Michta (dalej: ISP Media) z siedzibą przy ulicy Górnicza 5, 57-100 Strzelin, numer NIP 9141565364, REGON 363436495.

2. Czyje dane przetwarzamy.


ISP Media przetwarza dane osób, które:

– odwiedzają Serwis,

– przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach Serwisu,

– zamawiają usługi na stronach Serwisu,

– korzystają z usług świadczonych przez ISP Media.

3. W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe.


– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

– obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych ISP Media oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;

– organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

– prowadzenie analiz statystycznych;

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Czas przechowywania danych osobowych.


Dane osobowe, niezbędne do wykonania usługi są przechowywane przez cały czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe klientów znajdujące się w dokumentacji rozliczeniowej będą przetwarzane przez okres konieczny do prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nierozliczonych płatności do momentu rozliczenia finansowego Stron.

Pozostałe dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu zrealizowania celu, do którego zostały zebrane.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą.


Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

6. Podanie danych.


Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

– imię, nazwisko lub informacje o Twojej firmie,

– dane adresowe,

– adres e-mail i numer telefonu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

7. Ciasteczka.


Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

– zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu,

– statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu,

– Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach – opcjach swojej przeglądarki.

8. Dostęp do danych osób trzecich.


Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez ISP Media mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do takiego dostępu.

Dane osobowe przetwarzane w zbiorach ISP Media mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.


ISP Media oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

10. Kontakt z nami.


Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres biuro(at)ispmedia.pl

11. Zmiany Polityki Prywatności.


ISP Media zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Back Top
Kliknij, aby zadzwonić