Co to jest dostęp do serwera FTP?

Jest to dostęp do plików źródłowych Twojej strony. Dane dostępowe (login i hasło) ma Twoja firma hostingowa.