Czy pozycjoner ma wpływ na szybkość pozycjonowania?

Nie, ponieważ każdy pozycjoner ma tylko pośredni wpływ na zmianę pozycji stron w wyszukiwarce, przez co nie można nadać pożądanej prędkości temu procesowi. Główną rolą pozycjonera jest stałe podbijanie czynników, które odpowiadają za to, jak wartościowa dla wyszukiwarki jest Twoja strona, a bezpośredni awans w wynikach wyszukiwania następuje dopiero w momencie, gdy algorytm wyszukiwarki odnotuje zwiększenie wartości Twojej strony względem innych o takiej samej tematyce (innymi słowy: gdy Twoja strona staje się dla wyszukiwarki bardziej wartościowa, następuje jej awans, a strona konkurencyjna odnotowuje spadek).