Co to jest współczynnik konwersji?

Współczynnik konwersji (ang. conversion rate – CR) jest wyrażony w procentach i pokazuje udział osób wykonujących pożądaną akcję (np. procent osób, które wypełnią formularz kontaktowy na Twojej stronie).